پرش به محتوای اصلی

ارتباط با ما

شماره تلفن تماس : 33387510

داخلی301 : مدیریت ـ روابط عمومی

داخلی 303 : معاونت

داخلی 304 : دبیرخانه ـ کارشناس دفاتر پیشخوان

داخلی 305 : کارشناس فناوری اطلاعات

داخلی 306 : کارشناس فناوری اطلاعات

داخلی 307 : کارشناس اشتغال ـ دفاتر پیشخوان

داخلی 308 : کارشناس دفاتر پیشخوان

داخلی 100 : حراست

داخلی 302 : نمابر

نمابر : 33387511کد : 061

نشانی: اهواز، کیانپارس ـ خیابان 8 غربی ـ فاز2 ـ نبش خیابان ایدون ـ  اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خوزستان ـ کد پستی :46574-61558