ارتباط با ما

 

شماره تلفن : 33387510-33387923 ـ 33387965 ـ 33385872 ـ 33387764

دبیرخانه:33387504

نمابر : 33387511کد : 061

نشانی: اهواز، کیانپارس ـ خیابان 8 غربی ـ فاز2 ـ نبش خیابان ایدون ـ  اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خوزستان ـ کد پستی :46574-61558