پرش به محتوای اصلی

معرفی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خوزستان

ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استانی بعنوان نماینده عالی بخش حاکمیت با هدف ایجاد هماهنگی در اجرای برنامه ها و سیاستهای بخش ارتباطات و فناوری ا طلاعات بین کلیه واحدهای تابعه در استان ، وظیفه سیاستگذاری هماهنگی و نظارت بر شرکت ها و سازمانهای زیرمجموعه این وزارت را برعهده دارد.

توسعه ارائه خدمات الکترونیکی ، بانکداری و تجارت الکترونیک ، گسترش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ، بسط قوانین و مقررات فضای مجازی و مرتفع ساختن مشکلات مختلف بخهای ارتباطات و فناوری اطلاعات استانها به همراه کنترل و نظارت بر عملکرد شرکت های دولتی و خصوصی ارائه دهنده خدمات در این بخش از عمده فعالیت های این داره کل در استان می باشد.

اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خوزستان در شهریور ماه سال 1390 با حضور مقام عالی وزارت افتتاح و با مدیریت  جناب آقای مهندس غدیرپور به عنوان مدیر کل ارتباطات وفناوری اطلاعات و نماینده ارشد وزارت در استان، آغاز به کار نمود .

ادارات زیر مجموعه وزارت ارتباطات در سطح استان خوزستان عبارتند از: اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب غرب، اداره کل پست ، نمایندگی شرکت ارتباطات زیرساخت و اداره امور شعب پست بانک .

در همین راستا وظایف این اداره کل جهت تحقق اهداف بخش ارتباطات وفناوری اطلاعات در چهار بعد نظارت امنیتی و حفاظتی، نظارت مدیریتی، نظارت برنامه ای و نظارت مقرراتی بشرح ذیل می باشد:

    انجام هماهنگی لازم بین واحدهای زیر مجموعه بمنظور حمایت از حقوق استفاده کنندگان از خدمات و توسعه خدمات رسانی به مردم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

    کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای زیر مجموعه استانی و هدایت مستمر آنها در اجرای سیاستها و برنامه های کلان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

    انجام هماهنگی های لازم با مدیران استان بمنظور رفع موانع و مشکلات احتمالی بوجود آمده در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

    اعمال نظارت و کنترل بر عملکرد شرکتهای خصوصی استانی ارائه دهنده خدمات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به­منظور ارائه خدمات مطلوب به اشخاص حقیقی وحقوقی جهت تحقق برنامه های بخش در استان

    تنظیم روابط واحدهای زیرمجموعه استانی بمنظور جلوگیری از تداخل وظایف در ارائه خدمات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

    انجام بررسی های لازم و تعیین اولویت های توسعه و انعکاس آن به دفتر هماهنگی و امور استانهای ستاد مرکزی وزارتخانه جهت تعیین خط مشی های آتی استان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

    انجام وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی وزارتخانه در بخش تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

    تشکیل جلسات ادواری مستمر با واحدهای زیر مجموعه استانی و تهیه گزارش های لازم از روند اجرای برنامه های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و انعکاس آنها به مراجع ذیربط .

    اعمال نظارت مستمر مدیریتی از واحدهای ارتباطات و فناوری اطلاعات استان به منظور تحقق اجرای برنامه های شایسته سالاری، ارتقاء سلامت نظام اداری و ارائه الگوهای مناسب جهت ارتقاء بهره وری در اجرای برنامه ها و کاهش هزینه ها و تکریم مردم و مشتریان

    اجرای طرحهای حفاظتی پرسنل، حفاظت اسناد و حراست فیزیکی در راستای برقراری کنترل امنیتی بر واحدهای ارتباطات و فناوری اطلاعات استان .

    جمع آوری و انعکاس اخبار و اطلاعات و اجرای برنامه های تبلیغاتی و انتشاراتی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات منطبق با سیاستهای کلی ستاد مرکزی وزارتخانه

    انجام سایر امور محوله از طرف ستاد وزارتخانه و اعمال پیگیری های لازم .