پرش به محتوای اصلی

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خوزستان

عکس مدیرکل   

علی صالح نساج
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خوزستان

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مهندس برق گرایش الکترونیک

پست الکترونیکی :   a.salehnasaj@ict.gov.ir   

شماره تلفن : 33387510 ـ 33387923 ـ 33387764 ـ 33387965 ـ 33385872

نمابر : 33387511 کد : 061

نشانی: اهواز، کیانپارس ـ خیابان 8 غربی ـ فاز2ـ نبش خیابان ایدون، اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خوزستان ـ کد پستی :46574-61558