پرش به محتوای اصلی

موقعیت جغرافیایی

مساحت استان خوزستان 64055 کیلومتر مربع است.


3.88 درصد مساحت کشوررا تشکیل داده و در بین استانهای کشور رتبه 10 را داراست.