پرش به محتوای اصلی

وضعیت جمعیت و خانوار استان

تراکم جمعیت در استان              70.7      نفر در کیلومتر مربع است.

پس از استان فارس  در مقام پنجم تراکم نسبی جمعیت را داراست.

 

 

جمعیت استان   4531720 نفر    

 ---

تعداد خانوار        1113366

جمعیت شهری استان 3218451 نفر                            

71.02%    جمعیت استان

تعداد خانوار شهری 814794

جمعیت روستایی استان 1301268 نفر

28.71%  جمعیت استان

تعداد خانوار روستایی 296021

جمعیت غیر ساکن   12001    نفر

0.26% جمعیت استان

تعداد خانوار غیر ساکن  2548

 

نرخ بیکاری 6.9%

نرخ بیسوادی 83.55%

نرخ رشد جمعیت 1.17%

نرخ مشارکت اقتصادی 34.4%