پرش به محتوای اصلی

دانشگاه های دولتی و غیر دولتی استان

تعداد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی:

·       آموزش از راه دور، 13 دانشگاه به شرح ذیل:

دانشگاه پیام نور اهواز، شوشتر، دزفول، اندیمشک، آبادان، ایذه، باغملک، بهبهان، خرمشهر،رامهرمز، سوسنگرد، مسجدسلیمان، هفتگل

·       علمی کاربردی، 7 دانشگاه به شرح ذیل:

مرکز آموزش لوله سازی اهواز، جامعه اسلامی کارگران، فنی حرفه ای دزفول، علمی کاربردی خلیج فارس، آموزش مناطق نفت خیز جنوب، علمی کاربردی آب و برق، علمی کاربردی اهواز

·       غیرانتفاعی 5 دانشگاه به شرح ذیل:

جهاد دانشگاهی اهواز، اصول دین دزفول، کارون، امیرالمومنین، هلال احمر

·       وزارت علوم و تحقیقات 9 دانشگاه به شرح ذیل:

صنعتی جندی شاپور دزفول، دانشکده هنر شوشتر، شهید چمران اهواز، صنعت نفت آبادان، علوم دریایی خرمشهر، رامین اهواز، دانشگاه صنعتی شهدای هویزه، دانشگاه فنی حرفه ای شهید چمران، دانشگاه فنی حرفه ای دکتر عصاریان دزفول

·       وزارت بهداشت 3 دانشگاه به شرح ذیل:

علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، علوم پزشکی شوشتر، علوم پزشکی دزفول

 

·       دانشگاه فرهنگیان 4 دانشگاه به شرح ذیل:

شهید رجایی دزفول، خدیجه کبری، شیخ مرتضی انصاری دزفول، رسول اکرم

تعداد دانشگاهها و مرکز آموزش عالی آزاد: 20 دانشگاه به شرح ذیل

آبادان، امیدیه، اهواز، ایذه، بهبهان، اندیمشک، باغملک، خرمشهر، دزفول، رامهرمز، سوسنگرد، شوشتر، علوم و تحقیقات خوزستان، ماهشهر، مسجد سلیمان، شادگان، هندیجان، خلیج فارس، گتوند، شوشتر