پرش به محتوای اصلی

تعداد شرکتهای فعال حوزه ICT و ISP در استان

تعداد شرکتهای فعال حوزه ISP:       69               تعداد شرکتهای فعال حوزه ICT :   17